Return to site

4. Trash it!

- Een artistiek statement tegen zwerfvuil

De Uitdaging

De Klimaatambassadeurs worden straatveger voor één dag en ruimen samen met de straatvegers en een grote groep jongeren in de stad alles op wat naast de openbare vuilnisbakken belandt. Maar daar blijft het niet bij. Met het gevonden afval kleden ze twee bekende Leuvense standbeelden aan. Ze zorgen dus voor een nieuw kleedje voor de Leuvense standbeelden, gemaakt van het afval dat achteloos op straat wordt gegooid. Een artistiek in your face statement tegen zwerfvuil.

Reflecties & tips

Door een actie te doen die heel zichtbaar is in het straatbeeld, gaan we verder dan de mensen die we via onze gekende communicatiekanalen bereiken. Zo kregen we belangstelling van nieuwe doelgroepen. Dit is ook een echt ‘statement’, het is leuk om zoiets in de uitdagingen te hebben.

Jongeren bereid vinden om ’s ochtends voor school, wanneer het zelfs nog donker is, de stad op te ruimen, is niet eenvoudig. De Klimaatambassadeurs zijn erin geslaagd om 40 leeftijdsgenoten mee te krijgen, door hun overtuiging voor de uitdaging. 
Doordat ze hun schouders onder deze uitdaging konden zetten en het project van begin tot einde zelf konden vormgeven, geloofden ze er ook echt in waardoor ze gemakkelijk anderen konden overtuigen.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly